EP Confinamiento 2020

Concreció Curricular EP Confinament 2020


Introducció 

A EP, vàrem tancar la segona avaluació divendres 13 de març, les reunions de notes es va fer de manera telemàtica el dimarts 24 i dimecres 25 de març i la publicació de notes a les famílies, mitjançant la plataforma Alèxia, divendres 27 de març. La totalitat ha realitzat les dues terceres parts d’aquest curs de forma presencial i en igualtat de condicions. 

Organització Tele estudi 

Tots els cursos d’EP treballen amb classroom i se segueix el següent guió: 

– Les tasques estan programades per dies.

– A cada tema apareixerà en primer lloc un vídeo personal (fet pel professorat de cada curs) informant de la feina que s’ha de fer aquest dia.

– A continuació s’enllaça l’oració del matí.

– Posteriorment apareixeran les tasques a realitzar per a aquest dia en concret de les diferents assignatures.

– Per finalitzar es realitza un qüestionari final per saber les impressions dels alumnes durant el dia de treball i una oració per abans d’anar a dormir.  

– Se seguirà l’horari del curs per dies. De cada assignatura es prepararà el treball.

– La tasca a realitzar durant un dia de treball serà d’unes 2 hores i mitja aproximadament.

– Es realitzaran videoconferències amb Meet o Hangouts en directe quan el professorat consideri oportú, sigui en gran grup o amb grups reduïts depenent de les circumstàncies i sempre gravant les converses.

– S’enviarà un qüestionari a les famílies per tenir feedback de les tasques i treballs que han realitzat els seus fills/es. 

Avaluació 

– En aquest període de confinament només es treballaran aquells continguts del tercer trimestre que es poden adaptar per realitzar-los de manera telemàtica i el repàs i / o reforç dels continguts treballats durant el primer i segon trimestre.

– Els continguts que no s’han treballat en el període de confinament es tindran presents en la primera avaluació del 1r trimestre del curs següent.

– La valoració de la feina feta durant aquest període de confinament correspon a un 30% d’actitud + un 70% de tasques o treballs.

– El 30% d’actitud s’obtindrà dels indicadors: 

– Lliurament les tasques programades.

– Participa activament en el funcionament de classroom.

– El registre d’entrades a classroom segueix la mitjana de la classe.

– El 70% s’obtindrà de la feina lliurada (presentacions, exposicions …), prova en línia o qüestionari Google …

– S’haurà de donar feedback (qualitatiu) a les famílies de la feina realitzada pels alumnes durant el tele estudi.

– L’avaluació final s’obtindrà de la mitjana de la 1r i 2n avaluació i es podrà augmentar aquest resultat final fins a un punt si l’actitud i el treball realitzat durant aquest confinament és satisfactori. En cas contrari es deixarà la nota tal qual la mitjana de la primera i segona avaluació.


Información EP Curso 2019-2020

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.