Reactiva FP

El REACTIVA FP 20-21 és un programa de reforç que es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i desembre de 2021 i que s’ha d’elaborar a partir de l’anàlisi per part dels centres dels resultats i de les situacions derivades de la pandèmia provocada per la COVID-19 que hagin pogut afectar l’alumnat de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears on s’imparteixin cicles de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà. En aquest sentit, la posada en marxa d’aquest programa és una oportunitat perquè els centres disposin de més personal docent per millorar els resultats educatius.

Els objectius del programa són els d’aplicar reforços per pal·liar les mancances que els alumnes puguin tenir com a conseqüència del desenvolupament del curs escolar 2020-2021 i també incrementar la dimensió d’orientació professional per a aquest alumnat. Pel que fa als reforços, s’han de dur a terme durant la jornada lectiva i poden consistir en desdoblaments, tallers, etc.

Aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.