Educación Secundaria

L’Ensenyança Secundària Obligatòria és una Etapa Educativa per a tot l’alumnat en edat escolar que completa l’ensenyament obligatori. Aquesta és una Etapa terminal, la finalitat de la qual és proporcionar els elements bàsics de la cultura, la formació per exercir els drets i deures com a ciutadans i la formació per a la incorporació a la vida activa o per seguir en els ensenyaments superiors.