Educación Secundaria

L’Ensenyança Secundària Obligatòria és una Etapa Educativa per a tot l’alumnat en edat escolar que completa l’ensenyament obligatori. Aquesta és una Etapa terminal, la finalitat de la qual és proporcionar els elements bàsics de la cultura, la formació per exercir els drets i deures com a ciutadans i la formació per a la incorporació a la vida activa o per seguir en els ensenyaments superiors.

DIES DE LLIURE ELECCIÓ

– DILLUNS 2 DE NOVEMBRE
– DIMARTS 2 MARÇ
– DILLUNS 3 DE MAIG 

Publicación Notas Curso 2020/2021

Notas de la 1ª Evaluación  21 Diciembre
Notas de la 2ª Evaluación  29 Marzo
Notas de la 3ª Evaluación y final

 25 Junio: 4º ESO

28 Junio: 1º,2º,3º ESO

Calendari-ESO-20-21-calendari-ESO