Educación Secundaria

L’Ensenyança Secundària Obligatòria és una Etapa Educativa per a tot l’alumnat en edat escolar que completa l’ensenyament obligatori. Aquesta és una Etapa terminal, la finalitat de la qual és proporcionar els elements bàsics de la cultura, la formació per exercir els drets i deures com a ciutadans i la formació per a la incorporació a la vida activa o per seguir en els ensenyaments superiors.

DIES DE LLIURE ELECCIÓ

– 11 OCTUBRE
– 7 DESEMBRE
– 25 FEBRER 

Publicación Notas Curso 2021/2022

Notas de la 1ª Evaluación  20 Diciembre
Notas de la 2ª Evaluación  21 Marzo
Notas de la 3ª Evaluación y final

 27 Junio: 4º ESO

29 Junio: 1º,2º,3º ESO

Calendari-ESO-21-22-calendari-ESO