Bachillerato

El Batxillerat és una etapa no obligatòria de l’Educació Secundària. La seva finalitat és ,per tant, preparar l’alumnat per a la continuació d’uns estudis superiors, ja siguin Universitaris o de Cicles Formatius de Grau superior. D’aquí, l’aposta del centre per oferir les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia, a partir de les quals es pot accedir a qualsevol d’aquests Estudis Superiors. A més a més, oferim com a matèria optativa Dibuix Artístic, per a aquells alumnes que tenguin interès per les arts plàstiques i vulguin ampliar la seva formació en aquest sentit.

Com és propi dels centres de la Companyia de Jesús,  procuram una formació integral dels alumnes, atenent no només l’aspecte acadèmic de la seva formació sinó també els aspectes humans i socials, que cuidam tant des de les pròpies matèries com des de les tutories. El nostre PAT (Pla d’Acció Tutorial), coordinat amb la labor del Departament d’Orientació i el Departament de Pastoral, contempla també l’acompanyament personal tant de l’alumne/a com de les famílies.  Durant els dos cursos de Batxillerat, tan claus per al seu futur,  donam una especial importància a l’orientació professional i universitària mitjançant visites d’empreses i universitats, xerrades, entrevistes personals, etc.

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, el nostre esforç es veu corroborat al llarg dels anys tant per l’alt percentatge d’alumnes presentats a les proves d’accés a la universitat en el mes de juny, com per les bones qualificacions obtingudes en aquests proves (amb un històric de 99% d’aprovats als darrers 5 anys). En quant a l’àmbit Pastoral, en els darrers anys s’ha donat un fort impuls a la labor social, mitjançant diversos programes de voluntariat que aproximen l’alumnat a la realitat de diverses institucions de la ciutat de Palma.

MODALIDADES BACHILLERATO

El Col·legi Ntra. Sra. de Montesión oferta quatre de les cinc modalitats definides a la LOMLOE: Humanitats, Ciències Socials, Ciències i Batxillerat General.

Amb una gran varietat d’itineraris:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.