News

CONCURS DE PÒSTERS I CLIPMETRATGES. PARTICIPA!

Recordau que podeu participar en el concurs de pòsters i clipmetratges de prevenció de
consum de tabac en els joves 2020-2021.
Trobareu tota la informació a l’enllaç següent
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4443861&coduo=1725&lang=ca
Hi poden participar alumnes des de 5è d’EP fins a 4t d’ESO i alumnes d’FP.
El termini per entregar els treballs és el 10 de maig de 2021.
Servei d’Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d’Educació i Formació Professional

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.